Як вибрати курси для вивчення іноземної мови?

 Зараз існує багато методик викладання європейських іноземних мов. Але основні з них можна умовно розділити на 2 групи: комунікативні та традиційні. Щоб правильно вибрати «свою» школу, треба зрозуміти дві речі: по-перше, навіщо та на якому рівні вам потрібна іноземна мова та, по-друге, яка методика найкраще підходить для рішення саме вашої задачі.

Комунікативні методики основані на припущенні, що людина виробляє навички володіння іноземною мовою тільки в умовах, максимально наближених до ситуації спілкування. Тому, більшість навчально-методичних комплексів, що використовуються прибічниками комунікативних методик викладання, орієнтують на занурення в конкретну мовну ситуацію і пропонують мовні засоби, за допомогою яких можна вирішити «мовну задачу». Уже по самій назві метода, ясно, що він орієнтує на розвиток навичок усного мовлення.

Школи, що притримуються комунікативних методів викладання, віддають перевагу викладачам-носіям мови. Така стратегія багато в чому виправдана, оскільки, носії мови краще «вітчизняних» формують навички усної мови. Однак серед викладачів з англомовних країн, дуже мало тих, хто може похвалитися дипломом лінгвіста. Це, як правило, представники самих різних професій та громадяни різних «англомовних країн», для яких граматична структура мови була предметом обговорення тільки в школі. Тому варто наперед уточнити, ким саме є «носій» в групі, в яку ви вирішили записатися.

Традиційні методи викладання орієнтують на розвиток всіх аспектів володіння мовою: лексично-граматичних, фонетичних, навичок аудіювання, усного та писемного мовлення.

Традиційні методи, як правило, менш «ситуативні», але вони мають ряд переваг перед комунікативними. В таких методиках створюються сприятливі умови для розвитку всіх аспектів мови та на відміну від «комунікативщиків», «традиціоналісти» запропонують кожному студенту висловитися по самому широкому колу питань. Навчання ведеться як по західним, так і по вітчизняним підручникам.

Варто сказати, що поділ методів викладання на традиційні та комунікативні багато в чому умовно. Добре, коли вивчення іноземної мови — це гармонійне поєднання методик та досвіду професіоналів.

Отже, якщо ви правильно структурували свій інтерес до вивчення іноземної мови, то вам залишається вибрати «вашу» мовну школу — подальше вимагатиме від вас тільки старанності та наполегливості. Без них, як показує практика, ніяка, нехай навіть «найефективніша», методика вам не допоможе.